Polityka prywatności


Na jakiej podstawie są przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 • konieczności zrealizowania Państwa zlecenia naprawy;
 • prawnie uzasadnionego interesu, np. udzielenie odpowiedzi na reklamację, cele marketingowe;
 • w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego, np.: wystawienie i przechowywanie faktur, dokumentów księgowych (obowiązki podatkowe i skarbowe);
 • dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody.
Przy jakich okazjach pozyskujemy Państwa dane?
Dane możemy od Państwa pozyskiwać np. w następujących przypadkach: poprzez zawieranie umów na świadczenie usług, podjęcie współpracy, procesy zakupowe, udzielanie odpowiedzi na reklamację.
Jak długo są przechowywane dane?
Dane osobowe są przechowywane przez czas wymagany do zrealizowania zlecenia naprawy lub świadczenia usługi, wymagany przepisami prawnymi np. podatkowymi, karno-skarbowymi lub do czasu wycofania przez Państwa zgody w przypadku zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Osobom, których dane są przetwarzane, przysługują prawa:
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  Można wnieść w przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes, z którym Państwo się nie zgadzają. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych
  Z tego prawa można skorzystać w przypadku, kiedy przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)
  Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach:
  – kiedy została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe;
  – kiedy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  – wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych
  – kiedy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
  Mogą Państwo żądać abyśmy nie przetwarzali określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.
 • prawo dostępu do danych
  Prawo pozwala na uzyskanie informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 • prawo do przeniesienia danych
  Można wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu Administratora w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych.
Jak mogę zarządzać moimi danymi lub cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych?
W każdym momencie mogą Państwo zmienić zgody w zakresie sposobów komunikacji z Państwem, sprostować dane lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, poprzez maila: biuro@auto-progres.pl
W jaki sposób korzystamy z plików cookies?
 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
  • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne: Jaka jest rola organu nadzorczego w związku z prawami przyznanymi na mocy RODO?
Jeśli uznasz, że Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Dojazd
Dojazd
Telefon
Telefon